Moje kredity

Kredity můžete na TOGlicu získat jako odměnu za některé činnosti a později je vyměnit za některé služby. Nabídka se průběžně aktualizuje.

Pro zobrazení vašeho stavu kreditů se musíte přihlásit!

Jak kredity získat

Činnost Počet získaných kreditů Max. počet opakování
Pozvání kolegy (Kolega musí při své registraci zadat váš PIN kód, po jeho prvním přihlášení vám budou kredity připsány) 100 kreditů 5x

Jak kredity využít

Činnost Počet kreditů
Prodloužení předplatného TOGlic PREMIUM o 1 měsíc 100 kreditů