Proč začít používat TOGlic

TOGlic vznikl na základě praktických zkušeností učitelů z reálných vyučovacích hodin. Jedná se o unikátní software - pomůcku učitele, která rozvíjí vzájemnou komunikaci a fyzickou spolupráci mezi žáky a využívá při tom libovolný hardware, který máte ve třídě k dispozici. Soubor 15 zajímavých výukových aktivit umožní procvičit učivo v hodině atraktivní formou, žáci budou nadšení a vy si užijete pocit vydařené hodiny.

Snadná příprava, radostná výuka

Nechte se okouzlit maximální jednoduchostí TOGlicu. Během minuty přihlásíte sebe i žáky a můžete začít s výukou. Bavit vás bude už příprava aktivit, protože vše uděláte rychle a přehledně. Odpadne rozdávání a sbírání různých kartiček a další čas ušetříte při vyhodnocování výsledků a odpovědí. A hlavně - výuka bude žáky i vás bavit :-)

Přizpůsobte výuku reakcím žáků

Zkoušení u tabule, písemky a testy jsou běžným způsobem zjišťování stavu znalostí žáků a pochopení učiva. TOGlic vám umožní tuto práci posunout ještě dál a případné nedostatky nejen okamžitě zjistit, ale rovnou se na ně v navazující aktivitě zaměřit a znovu je procvičit. Nástroje pro získání zpětné vazby od žáků nabízí většina aktivit TOGlicu.

Rozvoj komunikačních dovedností

Tablety, chytré telefony a další zařízení jsou výborným nástrojem na on-line komunikaci. Ale ve třídě? S TOGlicem se toho bát nemusíte - komunikace mezi žáky probíhá v reálném světě, z očí do očí. Žádná diskuzní fóra, chat a sociální sítě. Při řešení úloh ve třídě žáci během pár vteřin začínají spolupracovat a rozvíjejí své komunikační dovednosti. TOGlic umožní dělat věci, které znáte, způsobem, který nečekáte.

TOGlic rozvíjí klíčové kompetence žáků:

Komunikativní kompetence

  • vyslechnutí a pochopení názoru jiného žáka
  • diskuse, argumentace a obhajoba vlastního názoru

Kompetence sociální a personální

  • spolupráce ve skupině, rozdělení rolí, diskuse

Kompetence k řešení problémů

  • pochopení problému, nalezení a aplikace vhodného postupu řešení
  • samostatné řešení problému

Podpora inkluze

TOGlic přináší do hodin zajímavé možnosti v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci při řešení úloh pracují svým tempem a objevují taková řešení, která odpovídají jejich schopnostem a možnostem. Týmové aktivity oproti tomu podporují socializaci a rozvíjejí sociální kompetence žáků. Při práci v týmech si žáci pomáhají a společně hledají řešení.

Metodická podpora

Uvědomujeme si, že každý začátek je těžký. Ve spolupráci s řadou zkušených učitelů jsme pro vás připravili metodické karty plné inspirace a nápadů, jak můžete výukové aktivity ve výuce využít. Popsány jsou konkrétní příklady, které byly použity v hodinách a vy si je můžete hned vyzkoušet a rovnou využít ve třídě. Nebo se nechte třeba jen inspirovat pro vaši vlastní práci.

Máte málo hardwarového vybavení?

Nezáleží, jestli ve škole máte mobilní tabletovou třídu, počítačovou učebnu nebo jen jednu interaktivní tabuli - ve všech případech může být TOGlic skvělým pomocníkem. Stačí si jen najít vhodnou aktivitu, která vám bude vyhovovat.

Pro práci s TOGlicem potřebujete pouze připojení k internetu a zařízení s libovolným operačním systémem a internetovým prohlížečem. Není nutná instalace žádného speciálního software, nemusíte se starat o aktualizace ani zálohování. Žáci nemusí být ani připojeni na stejné Wi-Fi a proto můžete TOGlic využít i při spolupráci mezi žáky v různých školách a lokacích.

TOGlic je optimálním řešením pro koncept Bring Your Own Device (BYOD - žáci ve výuce používají vlastní zařízení různých značek), protože nevyžaduje žádnou instalaci na žákovská zařízení. Zaslaná data se vždy přizpůsobí a optimálně vyplní prostor displeje libovolného žákovského zařízení.