Aktivity
Ako začať?

Váš účet nie je aktívny. Aktivity je možné rozoslať na max. 2 zariadenia. Pre plné využitie portálu TOGlic je nutné mať aktívny učiteľský alebo školský účet!

Práca s číslami

Náhodné číslo
Porovnávanie
Sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Bingo

Práca so slovami

Slová a vety
Náhodné písmeno
Slovné hry
Slovné hry PLUS
Slovné bingo
Krížovky

Prierezové aktivity

Rozdelenie do skupín
Rýchla otázka
Textový obsah
Webový obsah
Obrázkové puzzle