Aktualizácia TOGLICu na verziu 1.6.0

Aktualizácia TOGLIC 1.6.0 je tak nabitá novinkami, ktoré oceníte pri vyučovaní, že ani neviem, kde začať :-) Slovné bingo s obrázkami miesto odpovedí? Číselné úlohy s desatinnými číslami alebo naopak s číslami väčšími? Veľká násobilka? Posielanie webového obsahu žiakom? Tak to vezmeme postupne.

Nová aktivita: Webový obsah

Na žiackych zariadeniach môžete zobraziť webovú stránku alebo webový obsah (napr. video z YouTube, interaktívnu úlohu z EduRibbonu, úlohu z GeoGebry, apod.).

Stávajúcim aktivitám sme pridali radu nových funkcií:

 • aktivita Náhodné číslo:
  • zamedzení opakovania náhodne vygenerovaných čísel
  • práca s desatinnými číslami - možnosť nastaviť počet desatinných miest, s ktorými chcete počítať
  • u osy pridaný rozsah 0-10 pre možnosť nastavenia menšieho číselného intervalu a "vlastné nastavenie" pre prácu s ľubovoľnými väčšími číslami
 • aktivita Porovnávanie:
  • práca s desatinnými číslami - možnosť nastaviť počet desatinných miest, sa ktorými chcete počítať
  • u osy pridaný rozsah 0-10 pre možnosť nastavenia menšieho číselného intervalu a "vlastné nastavenie" pre prácu s ľubovoľnými väčšími číslami
 • aktivita Sčítanie a odčítanie:
  • práca s desatinnými číslami - možnosť nastaviť počet desatinných miest, s ktorými chcete počítať
  • u osy pridaný rozsah 0-10 pre možnosť nastavenia menšieho číselného intervalu a "vlastné nastavenie" pre práci s ľubovoľnými väčšími číslami

 • aktivita Násobenie a delenie:
  • pridaná veľká násobilka
 • aktivita Slovné hry:
  • v žiackom okne pridané tlačidlo "Backspace"

 • aktivita Slovné hry PLUS:
  • v žiackom okne pridané tlačidlo "Backspace"
  • pri príprave sady môže autor zadať očakávané správne odpovede - to uľahčuje vyhodnocovanie v priebehu aktivity.

 • aktivita Slovné bingo:
  • do pole odpoveď možnosť vložiť obrázok alebo symbol

 • aktivita Rýchla otázka:
  • pridaná možnosť vybrať a použiť dáta i u typu otázky "kreslenie"
  • pridaná voľba "viacnásobná odpoveď" (u otázky typu "kresba" a "vlastná odpoveď") - žiak môže odoslať niekoľko odpovedí za sebou
 • aktivita Textový obsah:
  • možnosť vloženia obrázku do textu z disku
 • ukazovateľ rýchlosti odozvy (meniace sa nenápadné číslo v ľavom dolnom rohu okna)

Opravy chyb:

 • Poznámka u uloženej sady - korektne zobrazenie odstavov v texte
 • Aktivita Slovné bingo - ošetrenie straty dát pri náhodnom prepnutí na iný typ matice
 • oprava práce v Mojej galérií - možnosť odstrániť obrázok a posúvať sa v prehľade obrázkov pomocou posuvnika
 • a určite ešte niekoľko ďalších drobností
Administrátor Toglic (admin) 06. 5. 2016
Bola táto informácia pre Vás užitočná?
Áno
Nie

Diskusia

Pre pridanie komentárov musíte byť prihlásený!