Malé veľké zmeny v aktivite Slová a vety

Dve nové malé voľby v aktivite Slová a vety - a tak veľké zmeny a skvelé nové možnosti využitia :-) Vďaka nim môžete recyklovať i niektoré svoje skôr pripravené sady a použiť ich na hodine zase inak. Čo vás teda v nové aktualizácií čaká?

Skladanie viet
Prvou novou voľbou je ODESLAT ŽIAKOM CELÚ VETU. Tým zaistíte, že sa na každom žiackom zariadení zobrazia všetky časti jednej vety a žiak ich musí správne usporiadať. Napr. zostaviť vetu so správnym slovosledom.

Pokiaľ máte menej viet než je žiakov, budú sa vety postupne opakovať. Na učiteľskom zariadení si môžete priebežne kontrolovať prácu žiakov a správnosť ich riešení.

Už vás iste napadajú ďalšie možnosti, ako tuto funkciu využiť:

  • usporiadanie ľubovoľnej postupnosti (pracovný postup, prvky podľa veľkosti, apod.)
  • skladanie slov podľa abecedy
  • zostavenie slova z písmen
  • nejaký ďalší nápad? Napíšte do komentárov, i my sa radi inšpirujeme :-)

 

Farebné slovíčka

Druhou novinkou je voľba RôZNE FARBY SLOV. Po zaškrtnutí voľby si môžete u každého slova (resp. časti vety) zvoliť farbu písma.

Farebne tak môžete zvýrazniť napr. slová, s ktorými chcete ďalej pracovať (napr. u nich majú žiaci určiť hovorené kategórie, druh vetného členu, použiť ich v inej vete, a pod.). Zvolená farba vždy platí pre celú jednu časť vety. Táto voľba sa dá kombinovať s ostatnými voľbami:

  • Odoslať žiakom celú vetu (každý žiak má inú vetu, individuálna práca):

  • Rôzne farby viet (rovnaká sada, ale práca žiakov v skupine):

A ešte jedna maličkosť na záver

Možno už sa vám niekedy stalo, že ste chceli použiť sadu, ktorá obsahovala viacej častí viet, ako bolo žiakov. A pretože pravidla aktivity Slova a vety sú nastavené tak, že vety sa rozosielajú postupne od prvej, poslednej vety nemuseli byť nikdy využité. A to je škoda, keď už si niekto dal tu prácu a pripravil ju.

Po novom môžete pred odoslaním aktivity v pripravenej sade meniť poradie viet - jednoducho ktorúkoľvek vetu potiahnutím presuňte na prvú pozíciu. Táto veta sa bude teraz rozosielať prvá.

Sady slov a viet z tu použitých náhľadov nájdete po vydaní aktualizácie (v. 1.7.0.) v dostupných sadách, aby ste si nové funkcie mohli hneď vyskúšať.

 

 

Administrátor Toglic (admin) 30. 5. 2016
Bola táto informácia pre Vás užitočná?
Áno
Nie

Diskusia

Pre pridanie komentárov musíte byť prihlásený!