Tak toto mi chýbalo :-)

Aktivita Slovné Hry PLUS je veľmi zábavná, ale doteraz ju bolo náročné pripraviť. Teraz je koniec počítanie písmeniek! Využite novú pomôcku - GENERÁTOR PÍSMEN. Toto vas bude baviť :-)

Odrazte sa od cieľa

Najprv si zostavte zoznam slov, ktoré chcete touto aktivitou precvičiť. Ja som zvolila anglické názvy pre zeleninu. Jednotlivé slová musia byť oddelené medzerou.

Príklad správne pripravené sady slov: artichoke asparagus eggplant beetroot beet pepper broccoli cabbage carrot cauliflower zelery corn zucchini cucumber aubergine leek lettuce mushroom pea potato pumpkin radish squash tomato onion garlic melon

POZOR: V aktivite sa rozlišujú veľké a malé písmená. Ak budete pripravovať zoznam obsahujúci vlastné mená, je dobré napísať všetky slová veľkými písmenami. (Napr. názvy riek: LABE ÚHLAVA ÚSLAVA VLTAVA...)

 

 

Využite generátor písmen

Pripravená slová zapíšte alebo skopírujte do generátora písmen a klávesou Enter je potvrdite. Generátor vytvorí prehľad všetkých písmen použitých vo vašej sade slov, písmená sú zoradené podľa frekvencie ich výskytu. Kliknutím označte písmená, ktoré chcete použiť. Vo vašom zozname slov sa zvýrazní všetky výskyty označeného písmená. Písmená môžete vyberať postupne alebo sa zamerať na písmená z konkrétnych slov. Číslo v pravom dolnom rohu vám ukazuje, koľko slov je možné z vybraných písmen zostaviť.

POZOR: Program nie je schopný rozpoznať písmeno CH. Ak ho chcete využiť, môžete CH zapísať priamo do tabuľky vybraných písmen. Automaticky sa vyznačí všetky jeho výskyty vo vašich slovách. Podobne môžete do tabuľky zapísať aj slabiky (max. 2 znaky v jednom políčku).

 

Použite pripravenú sadu

Ak ste s pripravenou sadou spokojní, kliknutím na tlačidlo Použiť sadu písmen prenesiete písmená a slová do aktivity Slovné hry PLUS. Slová, ktoré je možné z označených písmen zostaviť, sa automaticky zapíšu do polí Možné odpovede.

 

Sadu si nezabudnite uložiť

A potom už len hrajte, zdieľajte alebo tlačte! Aktivitu z ukážok si môžete rovno vyskúšať tu:

 

 

Hana Slípková (hana.slipkova) 25. 11. 2016
Bola táto informácia pre Vás užitočná?
Áno
Nie

Diskusia

Pre pridanie komentárov musíte byť prihlásený!