Cenník a porovnanie účtov TOGlicu

TOGlic ZADARMO PREMIUM Vytváranie aktivít
 • 16 rôznych aktivít
 • Základné nastavenia
 • Maximálne 5 vlastných obrázkov
 • Maximálne 20 uložených aktivít
 • Neobmedzené verejné úložisko aktivít pod licenciou Creative Commons
Všetko, čo ponúka TOGlic ZADARMO, a navyše
 • Rozšírené nastavenia aktivít
 • Neobmedzený počet vlastných obrázkov
 • Neobmedzený počet uložených aktivít
 • Zdieľanie uložených aktivít medzi učiteľmi školy
 • Knižnica viac ako 8000 klipartov a fotografií
Využitie aktivít
 • Až 30 študentov online na spoluprácu v reálnom čase
 • Domáce úlohy sú pre všetkých žiakov rovnaké
 • Výsledky činnosti - základný prehľad
 • Zobrazenie aktivít na interaktívne tabuli
 • Zdielanie aktivít - Facebook, Twitter
 • Tlač aktivít
 • Neobmedzený počet študentov online na spoluprácu v reálnom čase
 • Domáce úlohy pridelené triedam
 • Výsledky aktivít - podrobné informácie a štatistiky
Ostatné nástroje
 • Prihlásenie žiaka prostredníctvom PIN kódu učiteľa
 • Spravovanie tried a žiakov
 • Prihlasovanie žiakov pomocou mena a hesla
 • Zriadenie školy a prepojenie učiteľov
 • Školské štatistiky a výkazy
Zadarmo Cena za učiteľa / rok
Kúpiť