Moje kredity

Kredity môžete na TOGLICu získať ako odmenu za niektoré činnosti a neskôr ich vymeniť za niektoré služby. Ponuka sa priebežne aktualizuje.

Pre zobrazenie Vášho stavu kreditov sa musíte prihlásiť!

Ako kredity získať

Činnosť Počet získaných kreditov Max. počet opakovaní
Pozvanie kolegov (Kolega musí pri svojej registrácii zadať váš PIN kód, po jeho prvom prihlásení vám budú kredity pripísané) 100 kreditov 5x

Ako kredity využiť

Činnosť Počet kreditov
Predĺženie predplatného TOGlic PREMIUM o 1 mesiac 100 kreditov