Irregular verbs - jaké aktivity lze využít pro jejich procvičení?

Kterou aktivitu TOGlicu využít pro procvičení nepravidelných sloves v angličtině? Dostala jsem zajímavý úkol od jednoho z našich uživatelů. Zkusila jsem vymyslet několik úloh, které by mohly zpestřit vaše hodiny angličtiny - ve 4 různých aktivitách TOGlicu. Budu ráda, pokud do komentářů napíšete vaše názory na připravené aktivity, případně uvedete své vlastní nápady! 

1)   aktivita Křížovka

1a) sada Irregular verbs (past simple) 

V připravené křížovce žáci doplňují minulý čas uvedených sloves. Místo legendy v angličtině můžete použít infinitiv slovesa ve vašem rodném jazyce.

Uvedenou sadu (křížovku) můžete:

 

1b) sada Irregular verbs (past participle) 

V připravené křížovce žáci doplňují příčestí minulé uvedených sloves. Zároveň v legendě vidí infinitiv a minulý čas slovesa, čímž si upevňují tyto znalosti. 

Uvedenou sadu (křížovku) můžete:

 

 

2)   aktivita Slovní bingo

Žáci hledají správnou odpověď na otázku ve hře bingo. Připraveny jsou 2 sady nepravidelných sloves (každá obsahuje 32 otázek), abyste mohli hru opakovat, ale procvičili různá slovesa. 

Uvedené sady naleznete v "dostupných sadách" nebo klepnutím na následující odkazy. (Je nutné, aby učitel byl na portálu TOGlic zaregistrován.)

Po zobrazení můžete rovnou rozeslat přihlášeným žákům a začít hrát! Přečtěte si také metodickou kartu k této aktivitě.

Podrobněji je metodika práce s touto aktivitou popsána v kartě "Irregular verbs jako hra bingo"

 

3)  aktivita Slovní hry PLUS

V této aktivitě je připravena sadu 16 písmen, ze kterých mají žáci skládat co nejvíce anglických nepravidelných sloves v infinitivu.

Tuto slovní hru můžete:

 

Sada obsahuje také výpis sloves, která je možné z uvedených písmen sestavit (uvedeno je jich přes 40, ale je pravděpodobné, že některá slovesa jsem vynechala). To vám při řešení úlohy v hodině pomůže rychle vyhodnotit správnost žákovských odpovědí - slova označená "fajfkou" jsou správně, zkontrolovat musíte už jen ta bez "fajfky".

V druhém kroce je možné vybrat některá slovesa (funkce Vybrat a použít data) a přenést je do aktivity Slova a věty. Po rezeslání bude mít každý žák jedno náhodně vybrané sloveso a musí říct nahlas všechny 3 jeho tvary + překlad do mateřštiny. Případně vytvoří se zadaným slovesem 2 věty (kde sloveso použije v minulém čase a jako příčestí minulé) a zapíše je do sešitu. 

Podrobněji je metodika práce s touto aktivitou popsána v kartě "How many irregular verbs....."

 

4)   aktivita Slova a věty

V připravené sadě naleznete 21 vět, do kterých je potřeba doplnit sloveso (uvedené v závorce) ve správném tvaru (past simple nebo past participle). Všechna použitá slovesa jsou nepravidelná. Po rozeslání (celá věta s rozházenými slovy na každé žákovské zařízení) žáci složí větu do správného pořadí a vymyslí, jaký tvar slovesa použijí. Větu pak zapíší do sešitu. Aktivita se dá rozesílat opakovaně, žáci obdrží náhodně vybranou další větu.

  

Pokud chcete cvičení urychlit, nerozdělujte věty na jednotlivá slova - žáci obdrží náhodnou větu (vcelku) prostě jen doplní vhodný tvar slovesa a zapíší.

Obě uvedené sady naleznete v "dostupných sadách" nebo zde:

 

 

TIP: Sady si můžete libovolně upravit (např. vyměnit některé slovíčko za jiné). Upravenou sadu si (z důvodu autorských práv) nemůžete uložit jako "moji sadu". Můžete si ale upravenou sadu vložit do "Mojí hodiny" - tam se vám sada uloží i s vašimi úpravami.

POZNÁMKA: Při přípravě úloh jsem vycházela z úrovně pre-intermediate (tj. cca 7. - 9. třída).

Hana Slípková (hana.slipkova) 24. 10. 2016
Byla tato informace pro vás užitečná?
Ano
Ne

Diskuze

Pro přidání komentářů musíte být přihlášen/a!