Moje hodiny
Vytvoriť novú hodinu

Hodiny zdielané v škole

Ako hodiny fungujú?

Pripravte si do svojej hodiny postupnosť rôznych aktivít tak, ako ich budete potrebovať. Počas hodiny sa už nebudete musieť zdržiavať rôznymi nastaveniami jednotlivých aktivít. Ako na to? Založte si novú hodinu (zobrazí sa v dolnej časti obrazovky). Potom si vyberte niektorú aktivitu a nastavte si všetky parametre, ako by ste ju práve teraz chceli použiť. Neodosielajte ju, ale pretiahnite kocku aktivity do poľa pripravovanej hodiny. Postupne si vyberte, nastavte a uložte niekoľko rôznych aktivít. Postupnosť sa priebežne automaticky ukladá. Skúste si sami, aké je to jednoduché!

Viac informácií