Cenník a porovnanie učiteľského a školského účtu

Portál Toglic ponúka tri typy účtov.

  • Učiteľský účet je určený pre jednotlivcov, umožňuje plnohodnotnú prácu s aktivitami a prihlasovanie až 35 žiakov pomocou PIN kódu.
  • Školský účet je určený pre až 50 učiteľov a zodpovedajúci počet ich žiakov. Tí sa môžu prihlasovať cez PIN kód alebo pomocou svojho mena a hesla. Učitelia môžu úplne využívať výukové aktivity a zároveň majú prístup k archívu výsledkov.
  • Voľný účet je základný bezplatný účet. Využiť môžete všetky aktivity, pripravovať si sady a rozosielať ich na max. 2 zariadenia. V triede s interaktívnou tabuľou tak máte TOGlic úplne zadarmo :-)
Základný Učiteľský Školský
Počet dostupných aktivít 15 15 15
Vytváranie, príprava a využitie aktivít
Tlač aktivít
Zdielanie aktivít - Facebook, Twitter
Vkladanie aktivít - e-learning, blog
Zobrazenie aktivít na interaktívne tabuli
Rozoslanie aktivity na žiacke zariadenie
Počet žiakov prihlásených súčasne 2
prihlasovanie žiakov cez PIN
Nastavenie školy
Vlastné meno pre žiakov
Výsledky žiakov
* Všetky ceny sú uvedené s DPH

Zriadenie učiteľského alebo školského účtu Toglic je riešené formou ročného predplatného služby. Nákup je možné realizovať prostredníctvom obchodných partnerov alebo e-shopu.