Prečo začať používať TOGlic

TOGlic vznikol na základe praktických skúseností učiteľov z reálnych vyučovacích hodín. Jedná se o unikátny softvér - pomôcku učiteľa, ktorá rozvíja vzájomnú komunikáciu a fyzickú spoluprácu medzi žiakmi a využíva pri tom ľubovolný hardvér, ktorý máte v triede k dispozícií. Súbor 15 zaujímavých výučbových aktivít umožní precvičiť učivo na hodine atraktívnou formou, žiaci budú nadšení a vy si užijete pocit vydarenej hodiny.

Ľahká príprava, radostná výučba

Nechajte sa okúzliť maximálnou jednoduchosťou TOGlicu. Behom minúty prihlásite sebe i žiakov a môžete začať s výučbou. Baviť Vás bude už príprava aktivít, pretože všetko urobíte rýchlo a prehľadne. Odpadne rozdávanie a zbieranie rôznych kartičiek a ďalší čas ušetríte pri vyhodnocovaní výsledkov a odpovedí. A hlavne - výučba bude žiakov i Vás baviť :-)

Prispôsobte výučbu reakciám žiakov

Skúšanie u tabule, písomky a testy sú bežným spôsobom zisťovania stavu znalostí žiakov a pochopenia učiva. TOGlic Vám umožní túto prácu posunúť ešte ďalej a prípadné nedostatky nielen okamžite zistiť, ale rovno sa na ne v nadväzujúcej aktivite zamerať a znovu ich precvičiť. Nástroje pre získanie spätnej väzby od žiakov ponúka väčšina aktivít TOGlicu.

Rozvoj komunikačných schopností

Tablety, inteligentné telefóny a ďalšie zariadenia sú výborným nástrojom na on-line komunikáciu. Ale v triede? S TOGlicom sa toho báť nemusíte - komunikácia medzi žiakmi prebieha v reálnom svete, z očí do očí. Žiadne diskusné fóra, chat a sociálne siete. Pri riešení úloh v triede žiaci behom pár sekúnd začínajú spolupracovať a rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. TOGlic umožní robiť veci, ktoré poznáte, spôsobom, ktorý nečakáte.

Toglic rozvíja kľúčové kompetencie žiakov:

Komunikatívne kompetencie

  • vypočutie a pochopenie názoru iného žiaka
  • diskusia, argumentácia a obhajoba vlastného názoru

Kompetencie sociálne a personálne

  • spolupráca v skupine, rozdelenie úloh, diskusia

Kompetencie k riešeniu problémov

  • pochopenie problému, nájdenie a aplikácia vhodného postupu riešenia
  • samostatné riešenie problémov

Podpora inklúzie

TOGlic prináša do hodín zaujímavé možnosti v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Žiaci pri riešení úloh pracujú svojim tempom a objavujú také riešenia, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam a možnostiam. Tímové aktivity oproti tomu podporujú socializáciu a rozvíjajú sociálne kompetencie žiakov. Pri práci v tímoch si žiaci pomáhajú a spoločne hľadajú riešenie.

Metodická podpora

Uvedomujeme si, že každý začiatok je ťažký. V spolupráci s radou skúsených učiteľov sme pre Vás pripravili metodické karty plné inšpirácie a nápadov, ako môžete výučbové aktivity vo výučbe využiť. Popísané sú konkrétne príklady, ktoré boli použité v hodinách a vy si ich môžete hneď vyskúšať a hneď využiť v triede. Alebo sa nechajte treba len inšpirovať pre Vaši vlastnú prácu.

Máte málo hardwarového vybavenia?

Nezáleží, či v škole máte mobilnú tabletovú triedu, počítačovú učebňu alebo len jednu interaktívnu tabuľu - vo všetkých prípadoch môže byť TOGlic skvelým pomocníkom. Stačí si len nájsť vhodnú aktivitu, ktorá Vám bude vyhovovať.

Pre práci s TOGlicom potrebujete len pripojenie k internetu a zariadenie s ľubovolným operačným systémom a internetovým prehliadačom. Nieje nutná inštalácia žiadneho špeciálneho software, nemusíte sa starať o aktualizácie ani zálohovanie. Žiaci nemusia byť ani pripojený na rovnakej Wi-Fi a preto môžete TOGlic využiť i pri spolupráci medzi žiakmi v rôznych školách a lokalitách.

TOGlic je optimálnym riešením pre koncept Bring Your Own Device (BYOD - žiaci vo výučbe používajú vlastné zariadenia rôznych značiek), pretože nevyžaduje žiadnu inštaláciu na žiacke zariadenia. Zaslané dáta sa vždy prispôsobia a optimálne vyplnia priestor displeja ľubovolného žiackeho zariadenia.