Nastavenie školy

V rámci školského účtu máte možnosť vytvárať a spravovať triedy, žiakov a učiteľov. Vytvorte si zoznamy vašich tried a naplňte ich žiakmi. Výsledky prihlásených žiakov sa ukladajú v prehľade výsledkov.