Aktivity
Jak začít?

Práce s čísly

Náhodné číslo
Porovnávání
Sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Bingo

Práce se slovy

Slova a věty
Náhodné písmeno
Slovní hry
Slovní hry PLUS
Slovní bingo
Křížovky

Průřezové aktivity

Rozdělení do skupin
Rychlá otázka
Textový obsah
Webový obsah
Obrázkové puzzle