Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za samozřejmost a Vaše data jsou u nás v bezpečí. V tomto dokumentu se seznámíte s tím, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, jak je chráníme a jaké máte práva v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)).

Kdo je správce?

Správcem Vašich údajů je Petr Slípek, se sídlem Pekařská 2806/73, 747 05 Opava, IČ 73033341, zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem v Opavě. Provozujeme webové stránky https://toglic.com (a jejich jazykové mutace) - jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále získáváme osobní údaje při osobních setkáních na konferencích a akcích, kde Vám TOGlic představujeme. Pokud nás budete chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, napište nám e-mail na adresu info@toglic.com.


Jaké osobní údaje zpracováváme?

V závislost na tom, v jaké roli se na portálu TOGlic pohybujete, zpracováváme o Vás různé údaje. Zpracovávané osobní údaje o uživateli v roli „učitele“:
 • Jméno, příjmení, titul
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • název školy (organizace), ve které pracujete
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Na základě využívání našich služeb zpracováváme i další údaje:
 • IP adresy
 • Soubory cookies
 • Případně jiné on-line identifikátory

Volitelně mohou uživatelé v roli „učitele“ vytvořit seznam tříd a žáků. Zpracovávané osobní údaje o uživateli v roli „žáka“:
 • Jméno a příjmení
 • Login
 • Označení třídy
 • Dosažené výsledky z různých aktivit

Data žáků nejsou ze strany portálu TOGlic nijak využívána, slouží pouze pro potřeby uživatelů TOGlicu v roli „učitele“ (přihlašování žáků, evidence absolvovaných výukových aktivit). Zaručujeme, že vzhledem k možnému nízkému věku uživatelů v roli „žáků“ nikdy nebudeme tato data využívat pro jakékoliv marketingové účely ani předávat třetím stranám v roli Zpracovatelů.


Proč a jak dlouho údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem a poskytnutí služby TOGlic a za účelem marketingu.

Pro registraci a využití služby TOGlic je podmínkou zadání Vaší e-mailové adresy, která slouží jako jedinečný identifikátor a umožňuje nám zasílat důležitá sdělení k fungování Vašeho účtu. Údaje uchováváme po dobu existence Vašeho účtu TOGlic.

Pokud použijete k registraci/přihlášení do TOGlicu svůj účet Office 365, použijeme údaje poskytnuté konektorem Office 365 pouze pro účely ověření.

Pokud se rozhodnete předplatit si učitelský nebo školní účet TOGlic, musíme z důvodu plnění smlouvy a v souvislosti s platnými zákony zpracovat Vaše osobní údaje (kontaktní údaje, název organizace, fakturační údaje, IČ, DIČ). Údaje uchováváme po dobu existence Vašeho účtu a zákonem stanovenou dobu pro archivaci vystavených účetních a daňových dokladů.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje při osobním setkání (akce, konference, apod.) za účelem získání delšího období pro testování funkcí portálu TOGlic, budeme údaje evidovat po dobu 3 měsíců od konání akce.

Pro správný chod služby TOGlic je nutné využívat cookies – to nám umožňuje správné fungování aktivit a spolupráci s dalšími zařízeními. Časové omezení cookies je dáno nastavením a preferencemi každého uživatele.

Abyste byli informováni o novinkách v systému a tipech pro jeho využití ve výuce, zasíláme Vám e-mailový zpravodaj. Přihlášení k odběru zpravodaje je automatické, protože vnímáme jako oprávněný zájem Vám tyto prospěšné informace poskytnout (na základě Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, §7, odst. 2 a 3). Údaje uchováváme po dobu existence Vašeho účtu TOGlic. Odběr můžete samozřejmě kdykoliv ukončit klepnutím na odkaz v patičce e-mailu nebo v nastavení Můj účet.

Abychom Vám mohli zobrazovat adekvátní reklamní sdělení, můžeme využít cookies nebo e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy (např. na Facebooku, v reklamní siti Google, apod). Souhlas s využitím těchto údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.


Ke komu se vaše osobní údaje dostanou?

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci firmy, kteří jsou proškoleni a řídí se právními předpisy v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme vlastními silami. Pro některé činnosti využíváme služby a aplikace třetích stran – tyto subjekty se mohou stát zpracovateli osobních údajů, které máme ve správě. Spolupracujeme pouze s takovými subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů. Konkrétně se jedná o poskytovatele následujících platforem a služeb: Google - Google Analytics, Ing. Ludmila Chalupová - účetní služby, Direct Accounting s.r.o. – iUcto, SmartSelling a.s. – SmartEmailing. Je pravděpodobné, že v budoucnu navážeme spolupráci s dalšími poskytovateli služeb. Vždy budeme klást důraz na jejich serióznost a dodržování zásad pro bezpečné zpracování osobních údajů. Nemáme v úmyslu zpracovávat vaše údaje mimo hranice EU. Při zpracování údajů nevyužíváme automatizované rozhodování ani profilování.


Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Vaše (i naše) data chráníme s využitím všech technických možností, které máme k dispozici tak, aby nedošlo ke zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice, která poskytují obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k serverům mají jen pověření zaměstnanci na základě osobní identifikace. Komunikace s portálem TOGlic probíhá přes zabezpečený protokol HTTPS. Je důležité, aby bezpečnost dat byla chráněna i z Vaší strany. Nikdy nesdělujte své uživatelské údaje (jméno a heslo) dalším osobám.


Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům – přehled všech údajů najdete po přihlášení do TOGlicu na stránce Můj účet
 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit – sami můžete své údaje editovat po přihlášení do TOGlicu na stránce Můj účet.
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů – sami můžete své údaje editovat po přihlášení do TOGlicu na stránce Můj účet.
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů – pokud máte pocit, že Vaše údaje zpracováváme neoprávněně, můžete nás požádat o kontrolu a nápravu stavu
 • právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu s pravidly. Oceníme, pokud se se svou stížností obrátíte nejprve na nás, abychom případné pochybení mohli vyřešit lidskou cestou.
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů – Vaše osobní údaje Vám předáme ve strojově čitelné podobě.
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost. Při vymazání osobních údajů zanikne také Váš účet na portálu TOGlic, včetně ztráty všech dat, která máte v systému uložena. Vytvořené sady aktivit, které jste nasdíleli k volnému použití, budou dále sdílena s Vaším jménem (z důvodu autorských práv k vytvořenému materiálu).

Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@toglic.cz. Odpovíme vám ve lhůtě do 1 měsíce, pokud nebudou naplněny právní podmínky k prodloužení této lhůty na 2 měsíce.


V Opavě, 24. 5. 2018

Petr Slípek
www.toglic.com
Pekařská 2806/73
746 01 Opava
info@toglic.com