Ceník a srovnání předplatného TOGlic

ZDARMA
PREMIUM
BUSINESS
Tvorba aktivit
Počet dostupných aktivit
Přístup k betaverzi nových aktivit
Základní nastavení
Rozšířené nastavení u aktivit
Možnost nastavení grafického pozadí aktivit
Jednotné nastavení vzhledu aktivit pro organizaci
Maximální počet vlastních obrázků
Maximální počet uložených aktivit soukromě
Neomezené veřejné úložiště aktivit pod licencí Creative Commons
Knihovna 8000+ klipartů a fotografií
Sdílení uložených aktivit mezi učiteli školy
Tvorba testů
Tvorba jednoduchých testů
Počet typů otázek
Přímý výběr otázek a zakázané otázky z okruhu otázek
Náhodný výběr otázek z okruhu otázek do testu
Tvorba komplexních testů
Vytváření testů sestavených z různých okruhů otázek
Opakované využití okruhu otázek v různých testech
Vytváření vlastních okruhů otázek
Využití aktivit
Odeslání aktivity na žákovská zařízení
Maximální počet žáků/studujících online
Rozdělení žáků do studijních skupin. Podpora více odeslaných aktivit ve třídě souběžně.
Zobrazení na interaktivní tabuli
Zadání domácího úkolu
Domácí úkoly přiřazené třídám
Domácí úkoly přiřazené třídám
Sdílení aktivit - Facebook, Twitter
Tisk aktivit
Rozšířené možnosti tisku testů (vyhodnocovací tabulky, zkušební listy)
Výsledky
Výsledky aktivit - základní přehled
Výsledky aktivit - podrobné informace a statistiky
Přihlašování a správa žáků / studujících
Přihlašování žáků přes PIN učitele
Přihlašování žáků pomocí jména a hesla
Správa tříd a žáků
Přihlašování studujících pomocí API
Ostatní nástroje
Založení školy a propojení učitelů
Školní statistiky a přehledy
Vlastní logo v záhlaví
Provoz TOGlicu na vlastní doméně
Firemní portál pro vstup do TOGlicu
Nastavení vlastního vzhledu vstupního portálu
API pro napojení TOGlicu na externí systémy
Cena za učitele / rok
Cena za lektora / rok