Ceník a srovnání účtů TOGlicu

Portál TOGlic nabízí tři typy účtů.

  • ZÁKLADNÍ ÚČET je bezplatný účet, se kterým využijete všechny aktivity TOGlicu. Získáte nástroje pro přípravu sad. Veškeré funkce pro tisk a sdílení aktivit. Připravené sady také můžete rozeslat na max. 2 zařízení. Ve třídě s interaktivní tabulí tak máte TOGlic úplně zadarmo :-).
  • UČITELSKÝ ÚČET je určen pro jednotlivce. Oproti základnímu účtu není žádné omezení na počet připojených zařízení.
  • ŠKOLNÍ ÚČET je určen pro všechny učitele v rámci jedné organizace/školy a odpovídající počet jejich žáků. Učitelé mohou plně využívat výukové aktivity a zároveň mají přístup k archivu výsledků svých žáků. Získáte také nástroj pro sdílení připravených sad mezi kolegy.
Základní Učitelský Školní
Počet dostupných aktivit 15 15 15
Vytváření, příprava a využití aktivit
Tisk aktivit
Sdílení aktivit - Facebook, Twitter
Vkládání aktivit - e-learning, blog
Zobrazení aktivit na interaktivní tabuli
Rozeslání aktivity na žákovská zařízení
Počet žáků souběžně 2
Přihlašování žáků přes PIN
Nastavení školy
Vlastní login pro žáky
Výsledky žáků
* Všechny ceny jsou uvedy s DPH

Pořízení učitelského nebo školního účtu TOGlic je řešeno formou ročního předplatného služby. Nákup je možné realizovat prostřednictvím obchodních partnerů nebo e-shopu.