TOGlic je online nástroj pre učiteľov na vytváranie úžasných a zábavných aktivít pre žiakov, ktoré môžete používať priamo vo výučbe. Pri každej aktivite sa žiacke vybavenie využíva iným spôsobom. Niektoré rozvíjajú spoluprácu a komunikáciu medzi žiakmi v reálnom svete a iné poskytujú výsledky riešenia v reálnom čase.
Vyberte typ aktivity
Vložte svoj obsah alebo upravte existujúci
Využite aktivitu pri vyučovaní

Vyberte typ aktivity

Vyberte si zo 16 rôznych aktivít. Každá z nich precvičuje a rozvíja študentov - zábavne, ale bez zbytočných animácií a efektov :-)
Náhodné číslo
Živá ukážka
Porovnávanie
Sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Bingo
Slová a vety
Náhodné písmeno
Slovné hry
Slovné hry PLUS
Slovné bingo
Krížovky
Živá ukážka
Rozdelenie do skupín
Rýchla otázka
Textový obsah
Webový obsah
Obrázkové puzzle
Test
Testy netreba predstavovať. V aplikácii TOGlic ich môžete nielen jednoducho vytvárať, ale aj inteligentne používať. Každý žiak dostane na svojom zariadení inak zakódovaný variant testu. Zatiaľ čo si študenti testujú svoje vedomosti, vy vidíte ich odpovede v priamom prenose.
Plány hodín
Pripravte si postupnosť aktivít v pláne vyučovacej hodiny podľa potreby. V triede nebudete musieť tráviť čas nastavovaním rôznych aktivít.

Vložte svoj obsah alebo upravte existujúci

 • Jednoduché a rýchle pridanie obsahu a prispôsobenie správania a vzhľadu aktivity
 • Pozrite si náhľad, ako bude aktivita u žiakov vyzerať
 • Uložte si aktivitu na budúce použitie
 • Jednoduché zdieľanie aktivít medzi učiteľmi v škole
A ak nechcete hneď vytvárať vlastný obsah, pozrite si, čo už vytvorili iní učitelia. Po prihlásení môžete tieto aktivity upraviť a rovno ich poslať študentom.
 • Knižnica prístupných aktivít vytvorených učiteľmi pod licenciou CC 4.0 15900+ dostupných aktivít

Využite aktivitu pri vyučovaní

Každú aktivitu možno počas vyučovacej hodiny použiť rôznymi spôsobmi. Záleží len na vás, či aktivitu pošlete žiakom v triede na ich zariadeniach, alebo ju vytlačíte, zdieľate na diaľkové štúdium alebo ju zadáte ako domácu úlohu.
Odoslať aktivitu
Pri osobnom vyučovaní s TOGlicom rozvíjate tímovú prácu a komunikáciu medzi študentmi. Pri niektorých aktivitách môžete pracovať vo fyzicky vytvorených náhodných skupinách.
Zadať domácu úlohu
Zadajte túto aktivitu ako domácu úlohu a získajte úplný prehľad o práci žiakov doma.
Vytlačiť aktivitu
Potrebujete pripraviť aktivitu pre svojich žiakov a nemáte k dispozícii technológie alebo internet? Vytlačte si krížovku alebo bingo a pracujte so žiakmi treba aj v lese.
Zdieľať aktivitu
Používajte TOGlic aj v dištančnom vzdelávaní. Zdieľajte aktivitu v MS Teams, na sociálnych sieťach alebo ju vložte priamo do svojej webovej stránky.

Perfektný prehľad o výsledkoch žiakov

Výsledky a odpovede žiakov môžete vidieť už počas aktivity a môžete s nimi kedykoľvek pokračovať v práci alebo sa k nim vrátiť. Jednoduché štatistiky vám pomôžu zistiť, ktoré lekcie je ešte potrebné zopakovať.
 • Zobrazenie výsledkov v reálnom čase
 • Automatické ukladanie všetkých výsledkov
 • Podrobná analýza a grafy
 • Využite odpovede získané od študentov na rýchle vytvorenie ďalšej nadväzujúcej aktivity.

Úžasné interaktívne hodiny

Interaktívna nemusí byť len tabuľa! Sme hrdí na to, že ako prví na svete prinášame úplne jedinečné spôsoby využívania technológií vo vzdelávaní.

Pošlite každému žiakovi časť úlohy a nechajte ich chodiť po triede, vytvoriť skupiny a komunikovať nad riešením problému. Podobne ako pri hľadaní vo dvojiciach - zapojte celú triedu naraz!

Rozvoj komunikačných schopností

Tablety, inteligentné telefóny a ďalšie zariadenia sú výborným nástrojom na on-line komunikáciu. Ale v triede? S TOGlicom sa toho báť nemusíte - komunikácia medzi žiakmi prebieha v reálnom svete, z očí do očí. Žiadne diskusné fóra, chat a sociálne siete. Pri riešení úloh v triede žiaci behom pár sekúnd začínajú spolupracovať a rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti. TOGlic umožní robiť veci, ktoré poznáte, spôsobom, ktorý nečakáte.
Komunikatívne kompetencie
 • vypočutie a pochopenie názoru iného žiaka
 • diskusia, argumentácia a obhajoba vlastného názoru
Kompetencie sociálne a personálne
 • spolupráca v skupine, rozdelenie úloh, diskusia
Kompetencie k riešeniu problémov
 • pochopenie problému, nájdenie a aplikácia vhodného postupu riešenia
 • samostatné riešenie problémov
 K dnešnému dňu bolo odoslaných už 1661210 aktivít 12387 učiteľmi!

Čo o nás hovoria

Toglic u nás zažíva velký úspech nie len medzi deťmi, ale aj učiteľky sú nadšené. Tuto aplikáciu vrelo odporúčam do každej školy. Aktivitu urobíte pre každú vekovú kategóriu ☺
Mgr. Júlia Jánošíková
ZŠ Záhorácka, Malacky
Chci Vám v rychlosti poděkovat za úžasnou platformu. Dnes jsme s žáky vyzkoušeli první ostrý test. Co Vám budu povídat, oni nadšení, já nadšená......jedním slovem paráda. Moc Vám fandím a ze srdce všem ve svém okolí doporučuji. Díky moc a ať se daří.
Miluše Moučková
Ve škole potřebujeme dostat rychlou zpětnou vazbu na otázku, kterou zašleme všem žákům na mobilní zařízení. V reálném čase pak vidíme práci žáka, můžeme ji hodnotit, diskutovat. Práce s Toglicem nám přináší velkou efektivitu do vzdělávání v různých fázích vyučovací hodiny.
Miroslav Sláma
ZŠ se specializací v oboru výpočetní techniky, Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě
S TOGlicom pracujeme síce krátko, ale intenzívne. Deti ho milujú, ja tiež :)
Mgr. Ibolya Straussová
Súkromná základná škola, Kechnec
Vzdělávám žáky se středně těžkou až hlubokou mentální retardací a kombinovanými vadami a z TOGlicu máme velkou radost. Pracujeme s ním v počítačové učebně nebo přímo ve třídě, kde využíváme stolní počítač, tablet, mobil nebo také interaktivní stůl Smart Table. Žákům se to moc líbí.
Mgr. Jana Hřibovská
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
TOGlic je dokonalý pomocník v práci učitele a přesto tak jednoduchý a intuitivní. Učitel snadno motivuje žáky, ti jsou v hodinách nadšení, týmová i samostatná práce je baví. Pomocí TOGlicu je jednoduché získat žáky k výuce nejen cizího jazyka nenásilnou formou. Hodiny opouštíme se slovy: "To už zase zvoní?" nebo "Nemůžeme si tu hodinu prodloužit?"
Mgr. Nikol Meyerová
Základní škola Bílina, Aléská 270